http://persiapaper.ir/prod-1966108-پرسشنامه+سازگاری+زناشویی+اسپانیر+DAS.html monthly http://persiapaper.ir/prod-1860707-A+Novel+Permanent+Magnet+Vernier+Machine+with+Halbach+Array+Magnets+in+Stator+Slot+Opening.html monthly http://persiapaper.ir/prod-1148244-بیش+از+400+کد+متلب+در+زمینه+الگوریتم+ژنتیک+GA.html monthly http://persiapaper.ir/prod-1100239-ضريب+تلفات+عايقي+و+نحوه+اندازه+گيري+آن.html monthly http://persiapaper.ir/prod-1100207-بهره+برداری+از+نیروگاه+های+بخار.html monthly http://persiapaper.ir/prod-1100167-بهره+برداری+از+پست+های+فشار+قوی+وظایف+و+حدود+اختیارات+بهره+بردار+پست.html monthly http://persiapaper.ir/prod-1093058-به+حداقل+رساندن+مصرف+انرژی+در+مراکز+داده+شبکه+های+هوشمند+با+استفاده+از+پردازش+ابری.html monthly http://persiapaper.ir/prod-1058503-پرسشنامه+سبک+های+تصمیم+گیری+اسکات+و+بروس+1995.html monthly http://persiapaper.ir/prod-1058475-مقیاس+دلزدگی+زناشویی+CBM.html monthly http://persiapaper.ir/prod-1058426-پرسشنامه+رضایت+ج+ن+س+ی+لارسون+LSSQ.html monthly http://persiapaper.ir/prod-1045845-پرسشنامه+سنجش+رضایت+شغلی.html monthly http://persiapaper.ir/prod-1045809-پرسشنامه+سلامت+عمومی+GHQ.html monthly http://persiapaper.ir/prod-1045783-پرسشنامه+افسردگی+بک+BDI_II.html monthly http://persiapaper.ir/prod-1045718-مجموعه+پرسشنامه+ها+در+مورد+طرحواره.html monthly http://persiapaper.ir/prod-683960-مجموعه+ایی+شامل+بیش+از+80+مدارفرمان+و+کنترل+کاربردی+برق.html monthly http://persiapaper.ir/prod-624044-شبیه+سازی+یک+بازوی+ماهر+آرنج++با+دو+کنترل+PD+و+PD+Gravity.html monthly http://persiapaper.ir/prod-615844-بهبود+یادگیری+با+استفاده+از+شبیه+ساز+متلب+در+آزمایشگاه+ماشین+های+الکتریکی++FOC.html monthly http://persiapaper.ir/prod-615794-مجموعه+جالبي+از+18+فايل+آموزشي+با+فرمت+فلش+پلير+مانند+ستاره+مثلث،راستگرد+چپ+گرد،پمپ+ستاره+مثلث+اتوماتيک،و+غيره.html monthly http://persiapaper.ir/prod-614875-مقياس+اعتماد+روابط+بين+فردي+رمپل+و+هولمز.html monthly http://persiapaper.ir/prod-614605-مدلسازی+و+شبیه+سازی+ماشین+سنکرون+و+کاربردهای+آن+در+سیستم+های+قدرت.html monthly http://persiapaper.ir/prod-614603-خصوصیات+عایقی+ادوات+سوئیچینگ+ایزوله+گازی+تحت+ضربه+صاعقه+و+ولتاژ+اضافه+شده+AC.html monthly http://persiapaper.ir/prod-614597-آموزش+پخش+بار+شبکه+های+شعاعی+به+روش+پسرو+پیشرو+جمع+توان+در+حضور+منابع+تولید+پراکنده.html monthly http://persiapaper.ir/prod-614593-تشخیص+خطای+امپدانس+بالا+در+شبکه+های+توزیع+از+دید+نقطه+ابتدای+خط.html monthly http://persiapaper.ir/prod-614590-روشی+برای+محافظت+سیستم+نیرو+بااستفاده+از+رله+ی+دیجیتالی.html monthly http://persiapaper.ir/prod-614588-کانورتر+باک+DC++DC++به+عنوان+استارتر+صاف+برای+یک+موتور+DC++بر+اساس+یک+کنترل+سلسله+مراتبی.html monthly http://persiapaper.ir/prod-614587-شبیه+سازی+موتور+سنکرونی+مغناطیس+پایدار+با+استفاده+از+سیمولینک+مطلب.html monthly http://persiapaper.ir/prod-611697-نمونه+پروژه+طراحی+تاسیسات+برقی+و+مکانیکی+ساختمان.html monthly http://persiapaper.ir/prod-611543-پرسشنامه+جبران+یانگ.html monthly http://persiapaper.ir/prod-611541-پرسشنامه+اجتناب+یانگ+و+ریگ.html monthly http://persiapaper.ir/prod-608135-شينه+بندي+و+آرايش+تك+خطي+در+پست+های+فشار+قوی.html monthly http://persiapaper.ir/prod-608101-پرسشنامه+سنجش+اعتماد+مک+آلیستر.html monthly http://persiapaper.ir/prod-608084-پرسشنامه+ي+بهزيستي+روان+شناختي+ريف+فرم+کوتاه.html monthly http://persiapaper.ir/prod-608081-پرسشنامه+طرحواره+یانگفرم+کوتاه.html monthly http://persiapaper.ir/prod-607381-سيستم+اتصال+زمين+شبكه+هاي+توزيع.html monthly http://persiapaper.ir/cat-89642-پروژه+های+آماده.html monthly http://persiapaper.ir/cat-89650-پروژه+های+MATLAB.html monthly http://persiapaper.ir/cat-89651-پروژه+های+ِDigsilent.html monthly http://persiapaper.ir/cat-89652-پروژه+های+ETAP.html monthly http://persiapaper.ir/cat-89653-پروژه+های+Gams.html monthly http://persiapaper.ir/cat-89654-پروژه+های+Pscad.html monthly http://persiapaper.ir/cat-89655-پروژه+های+Emtp.html monthly http://persiapaper.ir/cat-89647-مقالات+ترجمه+شده+بدون+شبیه+سازی.html monthly http://persiapaper.ir/cat-89660-جزوات+آموزشی.html monthly http://persiapaper.ir/cat-89645-جزوه+های+ارشد+برق.html monthly http://persiapaper.ir/cat-89646-جزوه+های+کارشناسی+برق.html monthly http://persiapaper.ir/cat-89656-استانداردهای+برق.html monthly http://persiapaper.ir/cat-89657-استانداردهای+IEEE.html monthly http://persiapaper.ir/cat-89658-استانداردهای+IEC.html monthly http://persiapaper.ir/cat-89659-استانداردهای+صنعت+برق+ایران.html monthly http://persiapaper.ir/cat-89644-نرم+افزار+های+کاربردی+و+آموزشی.html monthly http://persiapaper.ir/cat-89662-طرح+های+توجیهی+اقتصادی+کامفار.html monthly http://persiapaper.ir/cat-89960-طراحی+تاسیسات+ساختمان.html monthly http://persiapaper.ir/cat-89961-نمونه+فایل+طراحی+تاسیسات.html monthly http://persiapaper.ir/cat-89721-سایر+رشته+های+دانشگاهی.html monthly http://persiapaper.ir/cat-89727-کارشناسی+ارشد+روانشناسی.html monthly